Adatvédelmi politikáját

Az AC Marca vállalatcsoportnál a célunk, hogy az emberek mellett álljunk a mindennapokban, választ adjunk az igényeikre és megelőzzük azokat, ezáltal olyan termékeiket és szolgáltatásokat kínáljunk számukra, amelyek javítják az életminőségüket.
Adatvédelmi irányelveink révén elkötelezettek vagyunk a felhasználóink személyes adatainak védelme mellett. Emellett azon dolgozunk, hogy új funkciók révén fokozottabb védelmet tudjunk biztosítani a felhasználóink számára a személyes adatainak védelme terén.
A továbbiakban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban adatvédelmi irányelveinket ismertetjük.
Kelt: Barcelona (Spanyolország), 2021. március 15.
Grupo AC Marca, S.L.

1. Adatkezelő

datok: GRUPO AC MARCA S.L. 

Levelezési cím: Av. Carrilet, 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Telefon: +34 93 260 68 00

Email cím: dpo@acmarca.com

LA személyes adatokat a GRUPO AC MARCA, S.L., adószáma: B-61.711.503, székhelye: Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spanyolország, az AC MARCA vállalatcsoport anyavállalata kezeli.

Az AC Marca név alatt mind az AC MARCA, S.L. vállalatcsoport, mind pedig az általa közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzött vállalatok értendők. Spanyolországban a csoport a következő szervezeteken keresztül működik:

 • AC MARCA HOME CARE, S.A.
 • AC MARCA ADHESIVES, S.A.
 • AC MARCA PERSONAL CARE, S.L.
 • LABORATORIO GENOVÉ, S.A.
 • AC MARCA BRANDS, S.L.


Az alábbi adatvédelmi irányelv tehát az AC Marca vállalatai által a termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatosan gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

2. Az AC Marca által gyűjtött adatok

A személyes adatokat az összes felhasználónknak nyújtott szolgáltatások javítása céljából gyűjtjük.
Az adatokat kétféle módon gyűjtjük:
1. Közvetlenül a felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk: Például az információkérés során megadott elérhetőségek (családi név, utónév, email-cím stb.).
2. Szolgáltatásaink igénybevétele során szerzett adatok: Adatokat gyűjthetünk például arra vonatkozóan, hogy Ön milyen szolgáltatásokat használ, amikor weboldalunkra látogat, és hogyan használja ezeket az adatokat illetve az adott weboldal tartalmát. Ezek az adatok az alábbiak:
 • Nyilvántartási adatok: Valahányszor Ön a weboldalunkra látogat, bizonyos információk automatikusan gyűjthetők és a szerver nyilvántartásaiban tárolhatók. Ezek az információk egy megfelelően regisztrált szerveraktivitási fájlban kerülnek rögzítésre, amely lehetővé teszi az adatok későbbi feldolgozását olyan kizárólag statisztikai célokra, amelyek segítségével megismerhetjük például az oldalról végzett nyomtatások és az igénybe vett webszolgáltatások számát, valamint a látogatások sorrendjét és a hozzáférési pontot. Ezek az adatok az alábbiakat tartalmazhatják: Részletes információk a szolgáltatás igénybevételéről (például keresési lekérdezéseken keresztül), IP-cím (az IP-cím az internethez való csatlakozás során egy adott számítógéphez automatikusan hozzárendelt szám), Az eszközzel kapcsolatos információk, például hibákra, rendszeraktivitásra, hardver beállításokra, a böngésző típusára, a böngésző nyelvére, a kérés dátumára és időpontjára, valamint a hivatkozó URL-re vonatkozó adatok.
 • Sütik és aktivitásfájl: Az AC Marca felmérések céljából sütiket használhat, amikor a felhasználó a weboldalokon böngészik. A sütik olyan fájlok, amelyeket egy webszerver küld a böngészőbe azzal a céllal, hogy rögzítse a felhasználó tevékenységét a böngészés ideje alatt.

3. Az adatkezelés célja

A szolgáltatások igénybevétele során gyűjtött személyes adatokat az említett szolgáltatások nyújtása, fenntartása, védelme és javítása, új szolgáltatások kidolgozása, valamint a felhasználóink és az AC Marca vállalatainak védelmére használjuk fel.
Az GDPR rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy a „Jogi feltételek elfogadása” négyzet bejelölésével Ön kifejezetten, önként és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az AC Marca az egyes esetekben megjelölt célokra, az általunk használt adatgyűjtési csatornáknak megfelelően feldolgozza. A fenti célok között szerepelhetnek az alábbiak:
 1. A termékeinkkel kapcsolatos sorsolások és promóciók szervezése.
 2. Hírlevelek és promóciók küldése az AC Marca cégeinek és márkáinak reklámozása céljából.
 3. Kuponnal vásárolt termékek kiszállítása és hirdetése.
 4. Reklámcélú közlemények küldése e-mailben, faxon, SMS-ben, MMS-ben, közösségi oldalakon vagy bármilyen más, a kommunikációt lehetővé tevő jelenlegi vagy jövőbeni elektronikus vagy fizikai eszközön keresztül. Az említett reklámcélú közlemények az AC Marca vagy olyan munkatársak és partnerek által kínált termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, akikkel az AC Marca reklámszerződést kötött a termékei népszerűsítése céljából.
  • Saját termékek és szolgáltatások különböző eszközökkel és kommunikációs csatornákon keresztül történő reklámozása és az ezekkel kapcsolatos piackutatás.
  • Különféle ágazatokban tevékenykedő harmadik felek saját termékeinek és szolgáltatásainak különböző eszközökkel és kommunikációs csatornákon keresztül történő reklámozása és az ezekkel kapcsolatos piackutatás, amely személyes adatok harmadik feleknek való továbbításával járhat.
 5. Statisztikai felmérések végzése.
 6. Megrendelések, kérelmek és minden olyan kérés intézése, amelyet a felhasználó a vállalat weboldalán számára rendelkezésre álló kapcsolattartási űrlapokon nyújt be.
 7. Hírlevél küldése a weboldalon keresztül.
 8. Profilozás rekámozási és piackutatási célokból.

4. Adatkezelési jogosultság

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja vagy jogosultsága az Ön által az AC Marca részére, a meghatározott célokra adott kifejezett hozzájárulása.

5. Adattovábbítás

Az Ön adatait az AC Marca vállalatcsoport többi vállalata számára továbbítjuk, azzal, hogy az adatai a jogi kötelezettség teljesítése érdekében kiadhatók.

6. Az adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatokat az adatmegőrzésre vonatkozó korlátozás elvével összhangban addig tároljuk, amíg azok az adatgyűjtés céljára szükségesek, vagy amíg Ön az adatok törlését nem kéri, és minden esetben a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges ideig.

7. Biztonsági intézkedések és hozzáférés-ellenőrzés

Az AC Marca minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtett az általa kezelt személyes adatok biztonságának és épségének biztosítására, valamint az adatok elvesztésének, megváltoztatásának és/vagy illetéktelen harmadik felek általi elérésének megakadályozására.
A weboldal olyan általánosan elfogadott információbiztonsági technikákat alkalmaz, mint a tűzfalak, a hozzáférés-ellenőrzési eljárások és a titkosítási mechanizmusok, amelyek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása.
Ennek érdekében a felhasználó/ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az AC Marca adatokat gyűjtsön a hozzáférés-ellenőrzések elvégzéséhez.

8. Az Ön jogai

Ön jogosult az AC Marcától megerősítést kapni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem.
Jogosult továbbá a személyes adataihoz hozzáférni, a pontatlan adatok helyesbítését vagy adott esetben törlését kérni többek között abban az esetben, ha az adatok már nem szükségesek az adatgyűjtést indokoló célokra.
Bizonyos esetekben Ön jogosult az adatfeldolgozás korlátozását kérni, amely esetben a személyes adatait kizárólag követelések érvényesítése vagy a követelésekkel szembeni védekezés céljára őrizzük meg.
Bizonyos esetekben és egy konkrét helyzetből adódó okok miatt Ön jogosult tiltakozni a személyes adatai feldolgozása ellen. Az AC Marca ebben az esetben megszünteti az adatai feldolgozását, kivéve kellően indokolt esetben vagy esetleges követelések érvényesítése vagy a követelésekkel szembeni védekezés esetén.
Mindemellett Ön adathordozhatósági jogát is gyakorolhatja, valamint az adott hozzájárulásait bármikor visszavonhatja, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonást megelőző beleegyezésen alapuló adatkezelés jogszerűségét.
Ön a fenti jogait a Vállalati Adatvédelmi Tisztviselőnél, a dpo@acmarca.com email-címen gyakorolhatja..
A kérelméhez kérjük, csatolja az alábbi információkat: Utónév és családi név, valamint a kérelem tárgyát képező fiókhoz vagy portálhoz használt email-cím.

9. Kiskorú felhasználók

Az AC Marca semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha ezen a weboldalon kiskorú személyek személyes adatokat adnak meg, mivel az űrlapokat kizárólag nagykorú személyeknek szánjuk.
A kiskorú törvényes gondviselői az adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési és törlési jogukat a vállalati adatvédelmi tisztviselőnek küldött írásos és aláírt kérelemben gyakorolhatják. A kérelemben fel kell tüntetni az érintett nevét, vezetéknevét, személyazonosító igazolványának számát, és a kérelmet a pontos utasításoknak megfelelően, a dpo@acmarca.com email-címre kell elküldeni.
Végül tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezeléséből eredő bármely panaszával a Spanyol Adatvédelmi Ügynökséghez fordulhat.

10. Az AC Marca kötelezettségvállalása

Az AC Marca weboldalán kért valamennyi adat megadása kötelező, mivel a felhasználónak nyújtott optimális szolgáltatás biztosításához szükséges. Hiányos adatok esetén az AC Marca nem garantálja, hogy a nyújtott információk és szolgáltatások teljes mértékben megfelelnek az Ön igényeinek.

A jelen Adatvédelmi irányelvek bármikor módosíthatók. A felhasználók alábbi adatvédelmi irányelvekben meghatározott jogait a felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül nem korlátozzuk.

A jelen Adatvédelmi irányelvek valamennyi módosítását ezen az oldalon tesszük közzé, és jelentős módosítás esetén erre külön értesítéssel hívjuk fel a figyelmet (például e-mailben értesítést küldünk, ha a módosítás bizonyos szolgáltatásokat érint). Emellett a jelen Adatvédelmi irányelvek korábbi verzióit archiváljuk, hogy Ön bármikor elolvashassa ezeket.